Aktuálně probíhá přesun stránek na novou doménu.Pat.

 

 

   

Přihlášení  

      

    | 
   

Online uživatelé  

Žádné
   

Prohlášení  

Na těchto stránkách najdete příběhy z různých fandomů, práva na neoriginální postavy jsou vyhrazena jejich autorům, práva na ostatní postavy náleží autorům děl.

Uveřejněné povídky dominantně popisují příběhy mezi postavami stejného pohlaví, uvědomte si to, prosím, než se začtete. Byli jste varováni.

 

   

Za všechno může sníh 3 - Vítězství nebo trest?

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
Podrobnosti

ZVMS

Za všechno může sníh

Autorka: Claire; Beta-read: Vendea

Postavy v tomto příběhu jsou majetkem JKR, autorky ságy Harryho Pottera. Duševní vlastnictví překladů různých jmen, názvů a míst patří pánům Medkům, kteří tuto ságu přeložili do češtiny a paní Petrikovičové a paní Kralovičové, které ji přeložily do slovenštiny. Autorská práva k povídce vlastní Claire, která napsala tuto fanfiction. Tato povídka nebyla napsaná za účelem zisku.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

3. kapitola  - Vítězství nebo trest?

 

Severus

 

Šprtka Grangerová, schvácená, jako kdyby právě přiběhla od Thermopyl… a to, co Minervě šeptá, bude zřejmě stejně veselé, jako zpráva toho nebohého antického běžce. Soudím tak z ředitelčina šokovaného a nevěřícného výrazu. Její pohled bloudí po skupině studentů a neomylně se zastaví u… Pottera. Proč jenom nejsem překvapený? Směrem ke Grangerové zašeptá: „Později, probereme to později, slečno Grangerová,“ pak se narovná v ramenou a odhodlaným hlasem, nepřipouštějícím námitky, začne studenty seznamovat se situací.

 

„S politováním musím připustit, že jsem si ve všeobecném spěchu neuvědomila jednu velmi závažnou věc,“ zahájí svůj projev vyrovnaným hlasem, oči upřené na shromážděné studenty. Hlouček se značně rozrostl, když se přidali i ti, kteří předtím pracovali v jiných částech. „Během bitvy bylo použito nesmírné množství temných kleteb a jejich magie zůstala zachycena a nashromážděna všude, zdmi, podlahami a stropy počínaje a menšími předměty, jako je nábytek, závěsy, knihy a další věci, konče. Pokud provedeme opravy okamžitě, aniž bychom předtím prostory vyčistili, zůstane tato škodlivá magie zakonzervována a bude negativně působit na zdravotní stav všech, kdo budou v hradě pobývat.“ Zděšené výrazy těch tupohlavců mne málem doženou k smíchu, ale rychle se vzpamatuji.

 

Navíc je nádherně vidět, jak těm chytřejším začínají docházet souvislosti, a zděšení střídá strach v očích – patrně už si uvědomili, kolik hodin každý den tráví v zamořeném prostředí a jenom uvažují, nakolik a jak vážně by mohli být zasaženi.

 

„Proto musíme neprodleně některé věci napravit. Když říkám neprodleně, míním tím ihned. Takže pořadí akcí bude následující:

 

- profesor Flitwick a já přeměňováním opatříme dostatek stanů, ve kterých budeme všichni spát. Do několika velkých pak přemístíme nemocniční křídlo, v dostatečné vzdálenosti od všeho ruchu, aby pacienti měli klid,

 

- bradavická kuchyně i se skřítky bude umístěna v dalším velkém stanu, přilehlém k takovému, který dočasně nahradí Velkou síň, a v němž budeme jíst,

 

- na loukách nad Hagridovým srubem pak budou umístěny stany pro vás i profesorský sbor. Očekávám, že mi do večera předložíte seznam s rozmístěním jednotlivých studentů ve stanech – předpokládaný počet jsou čtyři studenti na jeden stan,

 

- jako náhrada za dosud zřícený most bude sloužit doprava očarovanými loďkami po Černém jezeře.

 

Během následujících dvou hodin si vyneste z hradu všechny své osobní věci, které budou očištěny, a následně si je uložíte ve stanech. Když říkám očištěny, nemám na mysli Pulírexo, takže se nesnažte podvádět. Ublížili byste jen sami sobě.

 

Podle svého talentu a schopností budete zítra při snídani rozděleni do pracovních skupin a bude vám určeno, jakou činností přesně se budete zabývat.“

 

Minerva se zhluboka nadechne a zřejmě uvažuje, co důležitého v tuto chvíli ještě říci. Jenže té kratinké chvíle využije ta banda tupých hlav k tomu, aby se začala halasně dohadovat a překřikovat, kdo s kým bude ubytován v kterém stanu. Z pár útržků pak je nad slunce jasnější, že někteří si zaměnili vynucený pobyt ve stanech s jednou dlouhou sexuální jízdou. Minerva si je toho patrně také vědoma, sluch jí slouží dosud skvěle, ale nežli si v hlavě sesumíruje další řeč, ujmu se slova raději sám.

 

„Jakožto zástupce ředitelky mám pro vás ještě dvě důležité informace,“zasyčím a dav okamžitě zmlkne. Minerva nad tím mým samopovýšením sice lehce nadzvedne obočí, ale nijak neprotestuje. Nejspíš je ráda, že nepopulární věci nemusí oznamovat sama.

 

„Všichni, kdo budou i nadále chtít pomáhat s obnovou hradu, povinně vypijí každé ráno speciální čistící, vyživující a povzbuzující lektvar na zneutralizování škodlivých účinků černé magie. Kdo odmítne, může si rovnou sbalit věci a odebrat se domů či kamkoliv je ctěná libost.

 

A za druhé – ubytování ve stanech se automaticky nerovná získání soukromí pro nekonečné muchlování a erotické hrátky ve dvou. Slyšeli jste paní ředitelku – ubytování bude po čtyřech a chlapci a dívky budou striktně odděleni. Ačkoliv momentálně nejste studenti, v těchto prostorách za vás stále neseme plnou zodpovědnost a rozhodně nehodláme posvětit rozpoutání populační exploze.“

 

Pohled na ně si vyloženě užívám – těžko říci, zda bych napočítal více naštvaných nebo zhnusených výrazů. Nicméně nezdá se, že by se někdo chystal protestovat nahlas či demonstrativně balit zavazadla.

 

„Budu potřebovat dva stany, Minervo,“ obrátím se na ředitelku tišším hlasem. „V tom druhém si potřebuji zařídit laboratoř.“

 

„Ovšem, Severusi,“ souhlasí ochotně, „jen si řekni, jaká velikost ti bude vyhovovat.“

 

„Nechci nic obrovského, co by poutalo pozornost a přivádělo ty nevinné andílky na scestné myšlenky,“ zavrčím, „kouzlem si zvětším prostor uvnitř. Pochopitelně použiji i zabezpečovací kouzla, ale přece jen – látka není totéž jako kamenná zeď a pevné dubové dveře.“

 

Minerva se chápavě usměje a přikývne. Považuji debatu za ukončenou a obrátím se tedy k odchodu. Popravdě se nemohu dočkat, až zase uvidím své komnaty a zjistím, v jakém stavu se nachází moje soukromá laboratoř a sklad zásob. Předpokládám, že podzemí mohlo být toho nejhoršího běsnění ušetřeno.

 

„Někteří z vás by mohli pomoci profesoru Snapeovi přestěhovat laboratorní vybavení,“ zaslechnu za sebou náhle Minervin hlas a nevěřícně se otočím. Ona snad předpokládá, že by mně, MNĚ, někdo z nich chtěl dobrovolně pomoci? Já tedy rozhodně tak naivní nejsem a to, co následuje, mi jen dává za pravdu.

 

„A proč si to nepřestěhuje sám? Proč se s tím máme dřít my? Copak neumí zmenšovací kouzla?“ ozývá se polohlasem z různých stran.

 

„Na lektvary ani přísady do nich nesmějí být použita žádná zmenšovací ani přemisťovací kouzla, změnilo by to…“ konec věty se pod mým upřeným pohledem vytratí do ztracena. Nejspíš byla určena tomu tupci Weasleymu, zrovna se nadechuje, asi aby se zeptal proč. Nemá šanci, nenechám si sebrat takovou krásnou nahrávku na smeč. Ach, nebelvírská upřímnost, jasně vepsaná v tváři, nedokážou předstírat ani za spásu vlastní duše.

 

„Děkuji, slečno Grangerová. Jsem rád, že jste mne poučila. O něčem takovém jsem dodnes neměl nejmenší tušení,“ pronesu medově. S potěšením si všímám, jak zuřivě zvažuje, jak velkou míru úcty je třeba prokazovat hrdinovi.

 

„Rozhodně nebude třeba tolika pomocníků,“ konstatuji ironicky, protože je víc než zjevné, že se nikdo přihlásit nehodlá. Jsem víc než šťastný, představa, že se po mých soukromých prostorách potlouká kdokoliv z nich je přinejmenším znepokojující. „Nejsem chromý invalida, zvládnu to sám.“

 

„Ještě okamžik, prosím. Jedna důležitá informace, na kterou jsem málem zapomněla. Bude zapotřebí vypracovat harmonogram prací a určit složení skupin,“ oznámí Minerva a nad hlavami studentů už se třepotá snaživá ruka – tím protivným, přímo odporným vnucujícím způsobem, který mi pil krev celých šest let a od nějž jsem si nedokázal oddechnout za ten jediný rok, který jeho nositelka strávila sběrem katastrofických situací, později tiskem decentně pojmenovaným jako Hon na viteály. Nehodlám se do toho vměšovat, alespoň zatím, pokud ovšem ředitelka nepodlehne nebelvírské soudržnosti a opravdu ji vypracováním nepověří. V tom případě okamžitě odcházím – lhostejno kam, jen když to bude dost daleko. U Minervy však, díky Merlinovi, tentokrát převážil zdravý rozum.

 

„Ne, slečno Grangerová, ten harmonogram vypracuji osobně, po poradě s profesorem Snapem,“ dodá s rychlým pohledem k mé osobě. Ledva znatelně přikývnu a musím se hodně držet, abych jí neukázal vítězně zdvižený palec. Ach ovšem, teď by mohla nastat chvíle pro moji revanš.

 

„Slečna Grangerová se mi jeví jako mimořádně vhodná kandidátka na pomoc madam Pinceové, paní ředitelko,“ oznámím suše. Velký Salazare, ty to vidíš, zaúpím v duchu. Místo, aby si uvědomila, že jsem ji právě odstřihl od všech zajímavých aktivit a odsoudil k pobytu mezi hromadami zaprášených a zamořených knih, nadouvá se pýchou. Nejspíš ty nebelvíry opravdu nikdy nepochopím. No nic, Severusi, vymyslíš zajisté něco jiného jako adekvátní trest za její drzou vlezlost.

 

„Tak zpět k té důležité informaci,“ vrátí se Minerva k původní myšlence. „Protože na to bude profesorský sbor potřebovat nějaký čas a protože vy nemůžete pracovat bez dozoru, mají všichni, kdo nepůjdou pomáhat profesoru Snapeovi, až do večeře volno.“

 

Málem se zapotácím. Opravdu skvělá argumentace. Jestliže se dosud nenašel blázen, ochotný snášet přítomnost a nevrlé příkazy nejméně oblíbeného profesora, tak tímto pohřbila veškeré možnosti.

 

Znovu, a doufám, že už definitivně, se otočím k odchodu do sklepení, když vycítím, jak se mi po bok postavila jakási postava. Nemusím se ohlížet, abych zjistil, kdo to je. Merline, za co mne ještě trestáš?

 

Komentáře   

 
0 # Mája 2013-05-17 09:01
:D Harry přece nepotřebuje volno, ne? On bude rád pomáhat Severusovi. A Hermiona? Severusi, to ses za těch 6 let nic nenaučil? Hermiona byla vždycky nejšťastnější až po krk zavalená knihami :D
Díky Claire, pobavila jsem se. Tvůj Severus je tááák sladkýýý :heart:
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Claire 2013-05-17 09:37
Těšíme mne, že se ti povídka stále líbí a že se bavíš. :-) Taková maličkost pro upřesnění - Severus je v Bradavicích převážně jako pedagog, tudíž on se přece nepotřebuje nic učit... :lol: Určitě si to alespoň myslí... ;-) Herma je nejšťastnější zavalena knihami, ale zároveň stejně jako kyslík potřebuje mít kontrolu a řídit - vždyť Ron,Harry a potažmo i další jedinci úplně zvlčí, když nebudou mít nad sebou její přímý dohled, že? :lol: Tudíž Sevovi ten plán částečně vyšel, ale Hermiona na to přijde až později... zatím je důležitá dost. :lol:
Díky za komentík. :heart:
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Agnes 2013-05-17 10:58
Je to čím dál tím vtipnější :D Severus odsoudí Hermionu Knihomolku k práci s knihami, Minerva málem dovolí studentům pořádat sexuální orgie a ještě jim dá volno, pokud se nerozhodnou pomoci Snapovi. Je mi Severuse fakt líto. Z jeho pohledu nebude Harryho pomoc asi moc oceněná :lol:
Myslím, že jsem ti neokomentovala předchozí kapitoly. Za to se omlouvám, povídka je úžasná ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Claire 2013-05-17 18:17
Díky za pochvalu i za komentík, jsem ráda, že se ti povídka líbí. :-)
Ono na každého jednou dojde - jak je to s Hermionou už jsem vysvětlovala u Májina komentu a Severusovi možná taky kynou vyhlídky na lepší příští ... ale když on si to tak rád všechno sám a dobrovolně komplikuje... :lol:
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # kamci 2013-05-17 18:39
McGonagallová má opravdu troch nemotorné hlášky, i když zorganizování stanového tábora vymyslela dobře. A otrávený Severus... :P , přesto ale zůstává a pomáhá :heart:
krásně oddychové, díky
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Claire 2013-05-19 13:23
No jo, Minerva s její puritánskou výchovou a lehkou prudérností - ani ve snu by ji patrně nenapadlo to, co studentíky okamžitě... a to, jak zazdila případnou pomoc Severusovi? Ani tam si zřejmě neuvědomila možný dopad... je toho na ní prostě nějak moc a neví, co hasit dřív... však on to taky otrávený Sev ví... Kdyby nechtěl, tak ho tam nikdo neudrží ani dvěma páry testrálů. :lol: Remcá, prská a syčí, pochopitelně - proč by se měl vzdávat svého image, že?
Ve skutečnosti by ho celá ta akce mohla méžná i bavit... trocha neobvyklého vzrušení do zaběhaných stereotypů. :lol:
Díky za komentík. :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Sitara 2013-05-18 22:43
Severus je prostě dokonalý a jeho vyjadřování se ti daří přímo bravurně, Claire :lol:
Prý: "...rozhodně nehodláme posvětit rozpoutání populační exploze." :lol: :lol:
Nebo: Nejspíš ty nebelvíry opravdu nikdy nepochopím. No nic, Severusi, vymyslíš zajisté něco jiného jako adekvátní trest za její drzou vlezlost. :lol: :D Já nemůžu, fakt. A už bych se měla naučit přestat kopírovat text, ale často mívám potřebu vyzdvihnout, jaká slovní spojení se mi obzvláště líbila...
Ano Merline, prosím pěkně, buď tak laskav a pěkně toho našeho Severuse potrestej a potrap ho společností jednoho drzého zelenookého Nebelvíra, však si nic jiného nezaslouží :lol:
Kouzelné Claire, děkuji! :heart:
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Claire 2013-05-19 13:29
A já děkuji za komentík. :heart:
Nee, nepřestávej kopírovat text - alespoň vím, jaká poloha Sevových hlášek má největší úspěch - spousta věcí se dá říci různými způsoby, tak alespoň budu vědět, jak mu slova do úst naklást... ;-) :lol:
Jen by mne zajímalo, čistě teoreticky, kdo z nich si podle tebe nakonec nezaslouží nic jiného? Neboli, kdo z nich je vlastně "za trest"? On se mi tady zcela nezáměrně docela snaží i Harry... ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Sitara 2013-05-19 20:19
Zbožňuju je oba dva, takže si samozřejmě myslím, že si oba zaslouží toho druhého :lol: Jen k tomu, aby to pojali pozitivně budou prostě muset dojít... Obávám se, že v tuhle chvíli je Harry "trestem" pro Severuse (což je z jeho Merlinování patrné, i když možná jen přehání :lol: ) Harry zase vypadá, že toho má v sobě teď hrozně moc a zatím si nemyslím, že by bral Severuse za trest, ale uvidíme, co mu příště poběží hlavou... Budu se těšit! ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Lachim 2013-05-19 15:40
Nádhera. Prostě nádhera. Nemám slov.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Claire 2013-05-19 15:45
Tahle úplně stačí. :lol:
Díky za komentář. :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
   

Statistiky

Návštěvníci
1680
Články
1295
Odkazy
34
Počet zobrazených článků
3503349
   

Toplist

TOPlist

   
   

Patolozka.drabbles.cz

patolozka.drabbles.cz

 

   

Všechna práva vyhrazena Patoložce. Stránky vznikly v roce 2012. Kontakt: patolozka86(at)gmail.com